Elektronická regulace uspoří až třetinu nákladů a usnadní ovládání domu.

Inteligentní dům je dům vybavený počítačovou a komunikační technikou, která předvídá potřeby obyvatel a reaguje na ně s cílem zvýšit komfort bydlení, snížit spotřebu energií a zajistit zábavu i bezpečí.

„Takto široké pojetí je zatím ještě vzdálené současné realitě, nicméně rychlý růst technických možností v posledním desetiletí nás k této vizi neustále přibližuje,“ říká Miroslav Valeš, přední český odborník na uvedenou problematiku a zároveň autor knihy Inteligentní dům, publikované vydavatelstvím ERA.

Myšlenka technicky vyspělého bydlení není nikterak nová. Koncept automatizovaného domu, který sám řídí topení, světla a audio/video systémy v každé místnosti, existuje již od padesátých let minulého století.

Hlavním cílem inteligentního domu je usnadnit a zpříjemnit uživatelům bydlení. Bez základní elektroniky, jako jsou termostaty pro řízení topení, osvětlení a zabezpečovací systém, se dnes neobejde žádný dům. Mnohde k tomu přibude rovněž počítačová síť, řízení rolet a žaluzií, klimatizace, kamerový systém a v neposlední řadě i domácí kino a ozvučení alespoň některých místností.

Vytvořit jediný systém

Dnes běžný stav v „normálních“ domech je takový, že instalovaná technika nedokáže navzájem spolupracovat; každý systém má jiný způsob ovládání a většinou i vzhledově naprosto odlišné ovládací prvky. „Inteligentní dům dokáže všechnu techniku propojit, vzájemně integrovat a sjednotit její ovládání. Vzhled všech vypínačů a displejů na zdech bude jednotný a způsob ovládání se přizpůsobí na míru konkrétnímu domu a jeho obyvatelům,“ zdůrazňuje Miroslav Valeš.

Na rozdíl od klasického manuálního ovládání jednotlivých světel, topných těles či rozhlasových a televizních přijímačů můžeme vytvořit pracovní režimy buď pro celý dům nebo jen pro samostatnou místnost. Ty pak mohou být definovány např. pro večeři, sledování televize, návštěvu hostů anebo spánek.

Díky dálkovému ovládání a možnosti ovládat z jakéhokoli místa kteroukoli věc se ušetří zbytečné vstávání a manipulace s jednotlivými vypínači. Systém lze ovládat i pomocí telefonu nebo internetu, což je praktické např. pro změny nastavení topení, napuštění vany cestou z práce anebo pro zavření střešních oken v případě deště.

Pomáhá šetřit energie

Inteligentní dům nám však nespoří jenom fyzickou a duševní námahu, ale především energie. Pomocí elektronické regulace topení a osvětlení obvykle uspoříme až jednu třetinu nákladů. Požadované teploty se dají nastavit zvlášť pro různé místnosti v závislosti na čase a dni v týdnu. Po odchodu obyvatel z domu se teplota sama sníží a vypnou se zapomenutá světla. Inteligentní dům nabízí možnost naprosté změny způsobu, jakým dnes lidé žijí s technikou a používají technologie v domácnosti. Pravda, nic není zadarmo.

Náklady na komplexní systém se podle pana Valeše pohybují ve stovkách tisíc korun v závislosti na konkrétních požadavcích, velikosti a typu domu. Do běžného rodinného domku přijde systém asi na 200 tisíc korun, ovšem horní cenová hranice je neomezená. „Náklady lze rozdělit do několika fází – při stavbě nainstalovat pouze potřebné kabely, které se obvykle vejdou do 100 tisíc korun. Zprovoznit celý systém můžete kdykoliv později, i v několika postupných krocích,“ uvádí Miroslav Valeš.

Deník Právo, příloha Nemovitosti, Karel Kvapil