Co je inteligentní dům?

Použity úryvky z mé knihy Inteligentní dům.

Inteligentní dům v nejširším možném smyslu slova je budova vybavená počítačovou a komunikační technikou, která předvídá a reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich komfort, pohodlí, snížit spotřebu energií, poskytnout bezpečí a zábavu pomocí řízení všech technologií v domě a jejich interakcí s vnějším světem.

Často se jako vzájemně zaměnitelné pojmy používají termíny „chytrý dům“, „digitální dům“, „domácí automatizace“, „inteligentní elektroinstalace“ a „domotika“. Takto široké pojetí uvedené v prvním odstavci je zatím ještě vzdálené nynější realitě, nicméně velmi rychlý růst technických možností v posledním desetiletí nás k této vizi neustále přibližuje. Pojem „inteligentní dům“ se v současnosti využívá velmi volně – od domu, který má např. pouze běžný bezpečnostní kamerový systém a strukturované kabelové rozvody pro počítačovou síť, až po ukázkové domy budoucnosti, které slouží jako výzkumné laboratoře pro vývoj a testování nejnovější techniky.

Myšlenka takového bydlení není nikterak nová: koncept automatizovaného domu, který sám řídí topení, má roboty na čištění podlah a audio/videosystémy v každé místnosti, existuje již od padesátých let minulého století.

Inteligentní dům do budoucna slibuje naprostou změnu způsobu, jakým dnes žijí lidé s technikou a používají technologie v domácnosti.

Inteligentní dům – přínosy pro obyvatele

Hlavním cílem inteligentního domu je usnadnit a zpříjemnit bydlení. Inteligentní dům dokáže všechnu techniku v domě propojit tak, aby dokázala navzájem spolupracovat. Zároveň sjednotí její ovládání, a to jak z hlediska vzhledu vypínačů a displejů na zdi, tak především poskytne jednotný způsob ovládání, přizpůsobený na míru pro konkrétní dům a jeho obyvatele.

Jednoduché a intuitivní ovládání veškeré techniky

Díky propojení všech systémů do jednoho společně řiditelného celku a možnosti libovolně programovat funkci každého vypínače lze oproti běžnému domu zcela změnit způsob ovládání. Na rozdíl od klasického manuálního ovládání jednotlivých světel, rolet, topení či hudby můžeme vytvořit tzv. scény neboli režimy – ať už pro celý dům, nebo pro samostatnou místnost. Scény mohou být definovány např. pro spánek, dovolenou, večeři, sledování televize nebo návštěvu. Scénu lze vyvolat stiskem jednoho tlačítka, a nastavit tak všechna světla a ostatní zařízení v domě automaticky do požadovaného stavu.

Samozřejmostí je sdružení všech dálkových ovládání do jediného, namísto dnes časté situace, kdy na stole leží několik ovladačů pro domácí kino a k nim navíc ovladač rolet a klimatizace.

Komfort a pohodlí

Vyššího komfortu a pohodlí se dosahuje zejména díky zjednodušení a zrychlení ovládání, automatickému provádění rutinně se opakujících činností a tomu, že inteligentní řízení např. topení, světel, rolet, zabezpečovacího systému, hudby tyto systémy správně nastaví podle očekávání obyvatel a případné změny jsou snadno a rychle proveditelné.

Bezpečnost

Díky jednoduchému ovládání a automatizaci se zajistí, že bezpečnostní systém bude zapnut vždy, když je ho třeba. Aktivaci lze provést samočinně zamčením vchodových dveří nebo před spaním tlačítkem u postele.

Dům dokáže simulovat vaši přítomnost samočinným ovládáním světel, rolet a televize, jste-li mimo domov.

Kamerový systém nabídne dokonalý přehled o dění v domě a na zahradě z libovolné televizní obrazovky.

Úspory energií

Pomocí elektronické regulace topení a osvětlení obvykle uspoříme až jednu třetinu nákladů, a to zároveň se zvýšením pohodlí uživatelů. Požadované teploty se dají nastavit zvlášť pro různé místnosti v závislosti na čase a dni v týdnu. Po odchodu obyvatel z domu se teplota sama sníží a vypnou se zapomenutá světla. Otevření okna zastaví topení pod ním.

Zábava

Inteligentní dům myslí i na integraci audiovizuální techniky. Ve většině z nich se nachází alespoň jedno profesionálně navržené a nainstalované domácí kino a tzv. multiroom audiosystém, umožňující pohodlně poslouchat hudbu v každé místnosti – a to včetně těch, ve kterých obvykle hudba zcela chybí, jako je koupelna, sauna nebo venkovní terasa.

Důraz je kladen především na co nejsnazší ovládání a právě díky jednoduchosti a rychlosti použití je audio/videotechnika v domě mnohem častěji využívána. Ovládání hudby lze umístit do jednoho rámečku společně s vypínačem světel, stačí se dotknout tlačítka a bude hrát vybraná radiostanice anebo stiskem jiného uslyšíte stejnou hudbu, jaká právě hraje v obývacím pokoji.

Usednete-li večer ke sledování filmu, z jediného ovladače nebo dotykového displeje můžete zatáhnout rolety, ztlumit osvětlení, automaticky zapnout a nastavit všechny potřebné přístroje. Stačí vám jediné tlačítko, pojmenované např. „Pustit DVD“, a už nikdy nemusíte myslet na to, že je třeba nejprve zapnout televizi, zesilovač, DVD přehrávač, nastavit vstup na DVD a teprve na závěr stisknout PLAY.

Design – už žádné „akné stěn“

Díky integraci veškeré techniky už nemusíte mít na stěnách různé ovladače a vypínače pro různé elektronické systémy (např. pro topení, klimatizaci, hudbu, rolety, světla, videovrátného, zabezpečovací systém atd.). Můžete si sami přesně vybrat, jaký vzhled chcete, nejste vázáni pouze na design, který za vás zvolil výrobce daného zařízení. Celkové množství vypínačů na stěnách se oproti klasickému domu obvykle výrazně sníží (zejména díky využití scén, dálkovému ovládání, tlačítek s vyšší hustotou, multifunkčních a dotykových displejů). Elegantním způsobem tak vyřešíte problém tzv. „akné stěn“ (tj. více designově odlišných ovladačů, vypínačů a termostatů), který bývá tím horší, čím je místnost větší a čím je v ní více techniky.

Všechna potřebná kabeláž se předem naplánuje a umístí do zdí. Stejně tak reproduktory mohou být ve stropě, ve stěnách, v nábytku nebo za promítacím plátnem. Audio/videotechnika už nemusí zabírat místo v obývacím pokoji nebo být kvůli možnosti ovládání viditelně umístěná. Dotykový displej dokáže zobrazit displej DVD přehrávače nebo AV receiveru. Signál dálkového ovladače bude přenesen za zavřená dvířka nebo do jiné místnosti, kde je ovládaná technika schována.

 

Více se o inteligentním domě dozvíte v mé knize s názvem Inteligentní dům.

 

Kontaktujte mne